Puisi Cinta

Anda akan meninggalkan:

puisicinta.org

dan pergi ke:

www.waplog.com

Lanjutkan?

 
Rumah Dijual
Cinta it qx m'mpnyai arti ap",cnta it hnya s'buah crita d0nqenq yq tak m'mpnyai makna. - Rycha @ puisi cinta